haşere ilaçları

     

Zararlı Kontrolü / ENTEGRE VEKTÖR / ZARARLI KONTROLÜ (IPM)
Bu bölümde sivrisinek larva ve ergin kontrolü ile karsinek larva ve ergin kontrolü ve bu zararlıların oluşturduğu hastalık ve ekonomik zararların ortadan kaldırılması, koruyucu tedbirlerin alınması ve bu zararlıların yakın çevrede de hijyen riski oluşturmasını engelleme çalışmalarıdır. Bu amaçla kullanılan ürünler Sağlık Bakanlığı ruhsatlı insektisit ve larvasit formülasyonlardır

         VEKTÖR VE ZARARLI KONTROLÜ AMAÇLARI

Belediyelerin taleplerine uygun programlar geliştirmek.
Maximum etki sağlamak amacıyla çoklu haşere kontrol metotlarını entegre etmek.
Güvenlik , çevresel etki, sağlık riskleri, etki- maliyet unsurlarıyla belirlenen başarı.
Mevcut altyapı verilerinin değerlendirilmesi.
Pahalı, pratikte uygulanamaz ve deneme amaçlı alternatifleri elimine etmek.
Yan etkilerle risk oluşturmadan ve uygun maliyetle hizmet

VEKTÖR VE ZARARLI KONTROLÜ HEDEFLERİ
Konsept çerçevesinde ulaşılabilecek başarıyı tespit etmek
Spesifik alanda ve çevrede programa uymak
Günlük aktivitelere minimum seviyede etki
Potansiyel intikali engellemek için maksimum koruyucu tedbirler
Spesifik haşerelere karşı kimyasal kullanımda;
 
                   Dar spektrumlu ürünler

                   Düşük dozda ürünler

                   Uygun zamanlama

          VEKTÖR VE ZARARLI KONTROLÜ STRATEJİSİ

Başarı hedefi: Toplam kabul edilebilir başarı, total eradikasyon
 
Zararlı teşhis ve tanımı
Risk değerlendirmesi: Etkinlik, insan ve çevreye zararı, yaşam standartları (kalitesi)
Yasa ve yönetmelikler (dahili, lokal ve global)
Mevcut kontrol taktikleri: Kimyasal, mekanik sanitasyon, kültürel biyolojik ve çevresel
Doğru uygulama: Eğitim pratik uygulama ve gözlem